TEMİZLİK HİZMETLERİ  > 

TEMİZLİK KÜTÜPHANESİ

Temizlik Kütüphanesi
 
Temizlik nedir?
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır.
 
Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek olası değildir.
 
Gelişmiş toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir.
 
Temizlik ve Hijyen
Temizlik
 
Temizlik; tek yönlü tedbirlerle elde edilen bir iyilik hali değildir. Bilim otoriteleri temizliği şu başlıklarla ele almıştır.
 
1) Ferdî (beden-elbise-yiyecek) temizlik.
 
2) Ev (mutfak-banyo- tuvalet) temizliği.
 
3) Çevre (atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması) temizliği,
 
 4) Yeterli temiz su sağlanması.
 
Ferdî temizlik dendiği zaman, beden temizliği akla gelir. Bunlardan cilt, el, ağız, burun, göz temizliği; saç, tırnak, koltukaltı, yüz, diş ve ayak bakımı akla gelir. Dünya Sağlık Örgütü'nün, beden temizliği, el temizliği, ağız ve diş bakımının, önemi ve bunların korunma yollarına ait bilgileri mevcuttur. Fakat, Dünya Sağlık Örgütü'nün tırnakların bulaşıcı hastalıklardaki tesirine, kılların temizliğine ve bulaşıcı hastalıklardaki rolüne ait ciddi yayınları yoktur. Efendimiz (sas); tırnak, saç, sakal, bıyık bakımına, koltukaltı kılları ve avret yerlerinin temizliğine önem vermiştir. Ferdî temizliğe rağmen, insan çevreden hastalık kapabilir. Kişi ne kadar temiz olursa olsun, çevresi temiz olmadığı zaman, hiçbir şeye dokunmasa bile; hava, rüzgâr, böcekler ve diğer taşıyıcılar yüzünden hastalanabilir. Çevre Temizliğini şu başlıklar altında toplayabiliriz:
 
 1) Elbiselerin temizliği.
 
2) Yiyeceklerin temizliği (Yakın çevre).
 
3) Ev temizliği.
 
4) Sokak, cadde, mahalle, şehrin temizliği (Uzak çevre).
 
5) Yeterli temiz su sağlanması.
 
 1. Elbise Temizliği; Giyim eşyalarının seçim ve bakımı, enfeksiyon yönünden önem taşır. Orta Çağ'da, Avrupa'da yaşayanlar sıcak tutan ama temizlenmesi güç, yünlü giysiler giyerlerdi. O çağlarda insanlar pek yıkanmaz, giysileri kirlenir, kokar, bitlenir ya da pirelenirdi. Kokuyu gidermek için de otlardan yapılan esans kullanırlardı. Ancak 18. yüzyılda pamuk ticaretinin başlamasıyla Avrupalılar, ilk kez ucuz, hafif, kolayca yıkanabilen iç çamaşırlarına kavuştular. Üst sınıflarda ferdî temizlik yeniden önem kazandı. 19. yüzyılda ferdî temizlik iyi yaşamanın bir şartı sayılmaya başlandı. Vücut temizliği ve giyim eşyalarının daha sık değiştirilip yıkanması sonucunda, bit ve pirelerle birlikte veba ve tifüs gibi hastalıklar da kayboldu. Müslümanlarda ise, namaz kılabilmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi de elbise temizliğidir. Dışkı ve idrar bulaşmış bir elbise ile namaz kılınamaz. Yani Müslümanlar günde beş kez elbiselerinin temizliğini kontrol etmek mecburiyetindedirler. Temiz giyinme konusunda Peygamber Efendimiz (sas)'in şu sözü, O'nun temizliğe verdiği ehemmiyeti açıkça göstermektedir: "Beyaz elbise giyiniz. Zira beyaz elbise daha güzel ve temizlik açısından daha elverişlidir. Ölülerinizi de bununla kefenleyiniz." Beyaz ve açık renkliler, üzerlerindeki kiri gösterdiğinden onların temizliğine ihtimam göstermek gerekir. Avrupa'da 19. yüzyılda temiz giyimin değeri yeni yeni anlaşılırken, Müslümanlığı gerçek manada yaşayan insanlar, 7. yüzyıldan beri elbise temizliğine dikkat ediyorlardı.
 
2. Yiyecek Temizliği ;Çoğu mikrop ve parazit, içtiğimiz su ve yediğimiz yiyeceklerle bulaşır. Bunun için annelerin ve özellikle gıda sektöründe çalışanların, yiyecekleri koruma hususunda özel bir itina göstermeleri gerekir. Besin zehirlenmesine sebep olan bakterilerin başlıca kaynağı insandır. İnsanların boğaz, burun, el, deri, bağırsak ve dışkısı bakteri yüklüdür. Tüketilen diğer bir besin kaynağı da hayvanî ürünlerdir. Tüketilen hayvanî besinler, bazen bakteri yatağı olabilmektedir. Kedi, köpek vb evcil hayvanlar da bakteri yaymada oldukça tesirli olabilir. Evcil hayvanlar, dolaştıkları yerlerden bakterileri eve taşır. Sinek, böcek, haşere ve fareler de mikropları taşır ve bulaştırır. Mutfak ortamındaki çöpler, mikropların oluştuğu bir yerdir. Zamanında kaldırılmayan çöpler, böcek, sinek ve fareler aracılığı ile besinlere bakteri bulaştırabilir. Besinlere bakteri bulaşmasını önlemek için şunlara dikkat etmek gerekir: - El yıkama. - Burun temizliği. - Tırnakların kesilmesi. - Tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanması. - Yemek ve su kaplarının üzerlerini kapatmak. İnsanın, tükürük, hapşırık ve aksırıktan besinleri koruması gerekir. 1 gram tükürükte 100 milyon, 1 gram burun ifrazatında 10 milyon bakteri bulunmaktadır. İnsanların % 30-50'sinin burnunda besin zehirlenmesi yapan stafilococcus aureus bakterisini taşıdıkları bilinmektedir. Bu oran hastahanede çalışan personelde % 65-80'e çıkmaktadır. Normalde ağız, burun ve solunum yollarında bulunan bakteriler, solunum sırasında havaya dağılır. Normal konuşmada bu dağılım azdır. Öksürme, aksırma ve yüksek sesle konuşma esnasında havaya verilen bakteri sayısı artar. Kuvvetli bir öksürmede ağızdan 5.000 damlacık çıktığı tahmin edilmektedir. Hapşırmada ise bu damlacıkların sayısı 1 milyondan fazladır. Bu damlacıklar, havada birkaç saat asılı kalabilir. Besin taşıyan birisi konuşur, öksürür veya hapşırırsa, ağzındaki bakterileri, taşıdığı besine bulaştırır. Evde öksüren birisi varsa, açık kaplara mikrop bulaştırır. Ayrıca evcil hayvanlarla, sinek, böcek ve kemirgenlerle bakteri bulaşımını önlemek için, yiyecek ve içecek kapları kapalı tutulmalıdır. İnsanoğlu sadece apartmanlarda ve korumalı evlerde oturmamaktadır. İnsanların büyük çoğunluğu yüzyıllardır tek katlı evlerde veya çadırlarda yaşamıştır ve halen yaşamaktadır. Dolayısı ile evcil hayvanlar sürekli, sinek ve kemirgenlerle iç içe yaşamaktadır. Besin kaplarının üzerlerinin örtülmesi bu zararlılardan hastalık bulaştırmasını önler. Zamanımızdaki ev ve apartmanlarda yaygın halde bulunan kalorifer böcekleri de açık kalmış yiyeceklerimize yeterince ortak olmaktadır. Ve bazı hastalıkları bulaştırmakta tesirli olmaktadır. Bunu önlemek için; çöpleri zamanında mutfaklardan uzaklaştırmalı ve gıdaları evcil hayvanlardan korumalıdır. El yıkama, burun temizliği, tırnakların kesilmesi ve tuvaletten sonra ellerin suyla yıkanması ile ilgili Peygamber Efendimiz (sas)'in emir ve tavsiyeleri beden temizliğinde koruyucu hekimliktir. Burada gıdaların bakterilerden korunmasıyla ilgili diğer hadislerini de hatırlayalım: "Kapların üzerini örtünüz. Tulumbaların ağzını da bağlayınız. Çünkü senede bir gece vardır ki, o gecede veba iner. Kapağı olmayan her bir kabın yahut üzerinde bağı bulunmayan hiçbir tulumun yanından geçmez ki, içine bu vebadan bir şey inmesin." Vebanın pirelerle bulaşmasına karşılık, veba zatüreye sebep olmuşsa, o insan vebayı öksürük ve solunum havası ile de bulaştırır. Zaten vebanın hızlı yayılması bu şekilde olur. Eskiden veba zatüreye sebep olmuşsa, o kişi mutlaka ölmekteydi. Avrupalı bir tabip yazdığı Lâtince bir mektupta, veba salgınında bir gecede dört bin kişinin öldüğünden bahseder. Yani veba bir yere girdiği zaman, çok kısa bir zamanda yayılıyor ve hemen çoğu insanın ölümüne neden olabiliyordu. Hadiste belirtilen, kapların ağızlarının örtülmesidir. Yalnız veba mikrobu değil, diğer mikroplar da hava yoluyla gelip açık kaba yerleşebilir. Peygamberimiz, kendisine açık bir kapta süt getirilmesi üzerine, "Üzerini kapatsanız olmaz mıydı? Bir tahta parçası ile de olsa üzerini kapatmalıydınız." buyurmuştur. Yolda üzeri açık bir kapla yiyecek taşındığında, taşıyan kişinin öksürüğüyle veya hava yoluyla mikroplar bulaşabilir.
 
 3. Ev Temizliği ;Geniş ve temiz evler salgın hastalıkların bulaşmasını azaltır. Evlerde mutfakların temiz tutulması, çöplerin biriktirilmemesi önemlidir. Çünkü çöpler bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Ayrıca böcekleri de davet eder. Meskenlerin gerek alan, gerekse oda sayısı itibariyle yeterli olması gerekir. Peygamber (sas)'in ev plânını örnek alan Müslüman mimarlar, evin avlusunu binanın tamamlayıcısı olarak görmüş, avluyu evin dışa açılmış unsuru olarak kabul etmişler. Konuyla ilgili hadisler: "Geniş ev, dürüst komşu ve rahat bir binek Müslüman kişinin saadetindendir." "Meskenlerin en iyisi geniş olanıdır." "Evin kötü olması, darlığı sebebiyle oturanlara kâfi gelmemesi ve kötü komşularının olmasıdır." "Çevrenizi ve evlerinizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz. Çünkü onlar süprüntüleri evlerinde biriktirirler. "Evde çer çöp, süprüntü bulunduğu zaman o evden bereket kaldırılır." "Kirli bezleri evlerinizden dışarı çıkartınız. Süprüntüleri evlerinizde biriktirmeyiniz. Zira süprüntüler zararlı şeylerin barınağıdır." Hz. Ömer (ra) de: "Peygamber (sas), çöplüklerde, mezbahalarda, hamamlarda, ağıllarda ve insanların gelip geçtiği yerlerde namaz kılınmasını yasakladı." demiştir. Dar ve kalabalık evlerde üst solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar çok yaygındır. İnsanlar çok yakın mesafelerde (70 cm'den aşağıda) günlük hayatlarını sürdürürken damlacık yoluyla hastalık aile bireyleri arasında sık yayılır. O halde ev; geniş, temiz, çöplerin bekletilmediği bir yer olmalı. Kur'ân-ı Kerim'de Kâbe'nin temizliğine dikkat çekilmesi çok önemlidir. Kâbe özellikle Hac döneminde çok kalabalık olmaktadır. Salgın hastalıklar, kalabalık ortamlarda çok kolay yayılır. Kur'ân'ın mesajı evrensel olduğundan insanın yaşadığı her mekânın temiz tutulmasını emreder. O halde insanların ortak kullandıkları mekânların temiz olmasına Kur'ân'ın bir emri olarak dikkat etmemiz gerekir. Bu aynı zamanda hijyenin de bir gereğidir. Tarihten bugüne mescitlerimizin oldukça temiz tutulduğu malumumuzdur.
4. Çevre Temizliği ;Peygamberimiz çevre temizliğine gereken önemi vermiş, Müslümanlar da her zaman bu emir ve tavsiyelere uymaya özen göstermişlerdir. Çevreyi ve su kaynaklarını kirletmeme hakkındaki hadis-i şerifleri bir kez daha hatırlayalım: "Sizden biriniz sakın su içine idrar yapmasın. Belki o sudan sonra abdest alması veya gusletmesi icap eder. Yine sizden biriniz cünup olduğu zaman durgun suyun içine girerek yıkanmasın. O sudan bir kap ile alarak dışarıda yıkansın." "İşlek yol üzerinde konaklamayınız (oturmayınız, yatıp kalkmayınız). Yol üzerinde abdest bozmayınız." Efendimiz (sas); "Sakın lânete uğrayanlardan olmayınız," buyurunca, sahabeler, 'Bunlar kimlerdir?' diye sordular. Peygamberimiz de, "Herkesin gelip geçtiği yollara, gölgeliklere, su kenarlarına ve ağaçların altına abdest bozup kirletenlerdir." diye cevap verdi.
5. Yeterli Miktarda Temiz Su Sağlanması ;Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temiz ve yeterli suya ulaşma hakkını temel insan hakkı kabul etmiştir: "Bütün insanların, sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun, temel ihtiyaçlarını karşılayacak temiz ve yeterli miktarda içme suyu elde etmeye hakkı vardır."(Birleşmiş Milletler Konferansı, 1977) Peygamber Efendimiz (sas)'in bu konferanstan 1340 yıl önce, temiz içme suyu temin edilmesini teşvik eden sözlerine bakalım: "Yedi şeyin ecir ve sevabı kişiye ölümünden sonra da ulaşır, defteri kapanmaz, sevap yazılmaya devam eder: İlim öğretmek, su getirmek, kuyu kazdırmak, kitap vakfetmek, ölümünden sonra kendisine arkasından dua edecek hayırlı çocuk yetiştirmek..." Peygamberimiz insanlara temiz su sağlamanın sadece dünyada değil, ahirette de büyük faydalar sağlayacağını, açık bir şekilde dile getirmiştir. Nitekim bu buyruklarla yetişen Müslümanlar, gittikleri her yerde su kanalları yapmışlardır. Mimar Sinan'ın yaptığı su yolları ve çeşmeler buna güzel bir örnek oluşturur. Peygamber Efendimiz'in getirdiği kurallar uygulansaydı, tarihteki salgın hastalıklardan hiçbiri olmayacaktı. Nitekim WHO (Dünya Sağlık Örgütü)'da, temizlik kurallarının uygulanması ile aynı sonuca varılacağını iddia etmektedir. Halbuki İslâmiyet'in getirdiği kurallar, temiz bir hayatı mümkün kılıyordu. İslâmiyet, insanların hayat biçimini şekillendiren bir din olarak inmiştir. Medeniyetin giremediği, girse bile etkili olamadığı ücra köşelerde yaşayan kişilerin, ferdî temizlik ve çevre temizliği konularında yeterli bilgi birikimi yoktur. Bütün insanların tertemiz bir ortamda yaşama hakkı vardır. İslâmiyet öncesi devirlerde de insanlara bu güzellikleri diğer peygamberler hediye etmişti.
Dr. Arslan MAYDA
 
NEDEN TEMİZLİK ?
 
TEMİZLİĞİN NEDENLERİ
Temizlik mekanları ve çevreyi cazip, çekici, estetik görünümlü olmasını sağlar. Yerlerde kir, toz ve çöplerden hiçbir iz bırakılmaması ve hoş görünmesi etkili temizlik ile sağlanır.
Sağlıklı ortam yaratılmasını sağlar. Hijyen, yiyecek olan ve olmayan bölgeleri her ikisinde de en temel önceliktir. Eğer hijyenik durumlar olmasa bakteriler çoğalır. Bazı zararlı bakteriler hastalıklara ve ölümlere neden olabilir. Yiyecek hijyeni ciddi kanuni düzenlemelere konu olmuştur. Zehirli yiyecekler öldürücü sonuçlar doğurur. Fakat yiyeceksiz ortamlarda da hastalık bulaşma tehlikesi vardır. Hasta müşterilerin kıyafetleri, çarşafları yitecek katları temizlenip, dezenfekte edilmese yada sıçan, hamam böceği ve diğer zararlı hayvanların yok edilmediği durumlarda tehlikeli bakteriler her yere taşınır. O bakterilerin ortadan kaldırılması, etkili ve hijyenik temizlik ve personel hijyenine bağlıdır.
Eşyaları korur mobilyaların, halıların, perdelerin v.b daha uzun ömürlü olmalarını sağlar.
Temizlikle birlikte dökülen şeyler ve çöpler herhangi bir tehlikeyi meydan vermeksizin ortadan kaldırılmış olur
Hijyen
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, gündelik temizlik uygulamalarıdır. Su ve sabun olmadan temizlikten bahsetmek olası değildir. Gelişmiş toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve sabun gelmektedir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir.
 
 
TEMİZLİK KURALLARI
 
 Temizlikten önce yüzeydeki engelleri kaldırmak,
Uygun olan temizlik metodunu seçme,
Mümkün olduğunca yüzeylerin eski görünümüne getirmek,
Güvenlik kurallarına uymak,
Kir ve çöpleri ortadan kaldırmak, başka yerlere konmasını engellemek, bunu için vakumlama yöntemini kullanmak,
Temizliğin en kısa zamanda en yüksek standartta misafirin saygısını gözeterek, rahatını bozmadan yapmak
 
TEMİZLİĞİN AMAÇLARI
Temizlik normları ne kadar yüksek ise o anlamda sık ve çok daha kapsamlı yapılması gerekir. Genel temizliğin bilinen dört ana amacı vardır bunlar şöyle sıralanabilir;                 
 
1- Yaşanabilir temiz ortamlar yaratmak,                 
 
2- Mekanları her zaman kullanıma hazır hale getirmek                   
 
3- Ortamdaki yüzeyleri, kaplamaların ömrünü uzatmak ve korumak,              
 
4- Mikroorganizmalardan arındırılmış güvenli hijyenik bir ortam yaratmak, bulaşıcı hastalık ve benzerlerinin yayılmasını önlemek bakteri ve mikroorganizmaların transfer riskini sıfır’a indirmek.
 
 
 
 
 
KİR NEDİR?
 
KİRLER
 
           Kirler, bakteri ve mikropların beslenmeleri için en iyi ortamı oluştururlar. Kir parçacıkları çoğunlukla mikroskobik büyüklüktedir. Katı, yarı katı ve sıvı halde bulunabilirler. Kirin materyal üzerine yapışması; kirin büyüklüğüne ve zamanına bağlıdır.        
 
        Kirlilik, steril bölgeler haricinde sert ve yumuşak bölgelerin her ikisinde de mevcuttur. Bina içi ve bina dışındaki çeşitli kaynaklardan ortaya çıkar. Kirliliğin dış kaynakları; kolayca görülebilen çamur, toprak, kireç, kum veya daha zor meydana çıkan duman, is ve havayla taşınan tozlardır. İç kaynakları ise; kullanılan pis sular, ağız ve burun salgıları, ölü deri kırıntıları, saçlar, kalem-silgi kırıntıları, sigara külü vb. şeylerdir. Bina içinde özellikle mutfaktan taşınan çöpler de kirliliği yaratır. Bunun yanında kirler; klimadan, binada bulunanlardan, ayakkabılar, eller, bagajlar ve saçlar vasıtasıyla bir bölgeden. Başka bölgeye ve dışarıdan içeriye taşınırlar. Görünüş ve sağlık bakımından istenmeyen ve zararlı olabilen kir çeşitleri dört şekilde gruplandırılır.
 
A.     Oluşumuna göre kirler,
 
B.      Görünüşüne göre kirler,
 
C.     Temizlenme şekillerine göre kirler,
 
D.     Kaynağına göre kirler.
 
KİR ÇEŞİTLERİ -LEKE ÇIKARMA
 
                       Burada kirlerin geldikleri kaynak dikkate alınarak gruplama yapılmaktadır. Bu kritere göre kirler gruplanan kirler şunlardır:
 
Vücuttan kaynaklanan kirler ( deri hücreleri, ter, cilt yağları, )
Çevreden atmosferden gelen kirler ( toz, is, yakıt, artıkları, yemek artıkları )
İş yeri koşullarından kaynaklanan kirler (hastane, ilaç, kan, restoran, yağ, meyve, çay, şarap )
Günümüzde en sık problem olarak karşımıza çıkan kir tipleri şunlardır.                           
 
Çay, kahve, meyve suyu, mürekkep, yağ gibi lekeler, deterjanlı (alkali) bir solüsyonla yüzeyden uzaklaştırabilir.                          
Boya (sentetik), madeni yağ gibi lekeler yüzeye zarar vermeden solvent yardımı ile çıkartılabilr. Fakat solvent çevre sağlığına zararlı olduğu için mekanik ovma maddeleri ile temizlik yapılabilir.                          
Kireç, pas gibi reaksiyon sonucu meydana gelmiş leke ve tortular ancak asidik solüsyonlarla ortamdan uzaklaştırılabilir.                          
Küf, mantar, bakteri ve mikroorganizma ortam ve yüzeylerden uzaklaşıp yok etmek ancak dezenfektan solüsyonlar ile mümkün olmaktadır.
 
KİRLER VE ÇEŞİTLERİ
 
OLUŞUMUNA GÖRE KİRLER            
 
Bu bir grubunda kir maddesinin özelliği dikkate alınmaktadır. Buna göre kirler gevşek, yapışkan ve partikül şeklinde gruplandırılmaktadır.
 
Gevşek kir           
 
Gevşek kir, her çeşit yüzeye yapışmayan kirdir. Kendi içinde büyük ve kaba kir (taş, kum, çakıl, gazete kırpıntıları, sigara izmariti, tahta talaşı gibi ) ve küçük yada ince kir olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru temizlik toz alma ile kolayca giderilebilen kirlerdir. Kirin yüzeyden alınması fazla bir işlem gerektirmez. Temizlenme kolay bir gurubu oluşturur. Temizliği için mop, elektrikli süpürge ve el yararlanılır.
 
Yapışan kir           
 
Temiz yüzeylere yapışmış her çeşit elementlerdir. Bu tür kirler suda çözülebilen kirler (çamur, yiyecek, içecek, gibi) çözücüde çözülebilen kirlerdir. (yağ, motor yağı, tebeşir, ruj gibi). Bunların temizlenmesi için farklı temizlik maddelerinin kullanımı gerekir. Kimyasal temizlik ve ıslak temizlikle giderilmesi mümkün olan kirlerdir.
 
Partikül kir              
 
Partikül kir ise, sadece temizleme ile giderilmeyen, özel bir uygulamaya ihtiyaç duyan ve parçacıklar şeklinde oluşan kirlerdir. Toz şeklinde olacağı gibi yağlı kabarcıklar şeklinde de ortaya çıkar.
 
 
LEKE ÇIKARMA- KİR ÇEŞİTLERİ
 
 TEMİZLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE KİRLER                                                 
 
Bu gruplandırmada ise kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmalarında kullanılan yöntem esas alınmaktadır bu kritere göre oluşan kirler şunlardır;                  
 
Su ile temizlenen kirler                      
 
Bu kir grubunda suyla yıkanarak yada silinerek temizlenen kaba kir, şeker, yağ, tuz, kan ve nişasta türü kirler bulunur. Kirlerin önemli bir kısmı bu grupta yer alır. Kiri oluşturan maddelerin çoğu, iyi bir yıkama işleminde su, yıkama maddesi, ısı ve mekanik hareketin etkisiyle büyük oranda temizlenir.                
 
Ağartılabilen kirler                       
 
Ağartılarak temizlenen boyar maddeli kirlerdir. Meyve, çay, kahve, şarap, kola, yemek sosu gibi kirler bu gruba örnek olarak verilebilir. Çamaşırdaki bu tür lekeler, yıkama ortamında ağartma maddelerinin ilavesiyle, boyar maddelerin okside edilerek parçalanması sonucu, lekelerin beyazlatılmasıyla temizlenmiş olur. Beyaz ve açık renkli yüzeylerde daha başarılı sonuç verir.                 
 
Asitlerle çıkan kirler                        
 
Pas, kireç, metal lekeleri gibi asit temizleyicilerle çıkan kir grubudur. Bu tür kirler, çamaşırların kirlenmesi ile elyaflara yerleşmiş kalsiyum ve magnezyum tuzlarının diğer maddelerle birleşmesinden oluşur. Bunlarım temizlenmesi ise, çamaşır elyafına zarar vermeyecek asidik maddelerle yapılan özel yıkama işlemi ile giderilir.                 
 
Solventlerle çıkan kirler
 
Makine yağları, mumlar, kozmetik, boya gibi kirler eritilerek çıkartılabilen kirlerdir. Bu kirler su ve yıkama maddeleriyle çözülmeyen kirlerdir. Bunların giderilmesinde, kuru temizlemede kullanılan perkloretilen, trikloretilen, florakarbon ve ağır benzin gibi maddeler kullanılır. Bu temizlik maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılması sakıncalıdır.                 
 
Özel leke çıkartma işlemi gerektiren kirler
 
Bu gruba kirler,yıkama,ağartma ve yardımcı yıkama maddeleri ve solventlerle çözünmeyen leke türü kirler olup,ayrı bir uzmanlık dalı olan özel leke çıkartma işlemini gerektirir.Bu gruba tükenmez kalem, ayakkabı boyası,ruj lekesi örnek olarak verilebilir.
 
Toz nedir?
Toz, herhangi bir yüzeyde veya havada asılı halde bulunabilen 0,5-120 mikron büyüklükte olan katı parçacıklardır.
 
NASIL TOZ ALINIR?
Toz: Her hangi bir yüzeyde ve havada aslı halde bulunan  0,5-150  mikron büyüklüğünde olan  katı parçacıklardır. Toz alan temizlik personeli ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanlarını hazırlayarak görev yerine gider.Toz alma işlemi sırasında ihtiyaç duyulan malzemeler, toz bezi, su kovası, işleme uygun ürün ve kuru bezdir.Toz almada kullanılacak olan genel temizlik ürünü hazırlanır. Metal yüzeylerin tozunu almada Metal temizleme ve parlatma maddesi  kullanılır. Mobilyalarda ve ahşap kaplamalarda  mobilya temizleme ve parlatma maddesi kullanılır.Çalışma masalarının temizlenmesinde  çalışma masalarının  kaplama çeşidine göre temizlik maddesi ürünü kullanılır UYGULAMA: Su kovasına uygun miktarda su doldurularak, kullanım talimatında belirtilen miktarda ürün suya katılır.Bez, deterjanlı suda iyice yıkanarak sıkılır. Toz alma işlemi Temizlenmesi gereken yerde sağa, sağdan_sola düz çizgiler veya yukarı aşağı, aşağı yukarı düz çizgiler çizilerek yapılır. Ardından temiz ve kuru bir bezle kullanılır.Tozu alınan alanda öncelikle dikey yüzeysel daha sonra yatay yüzeyler temizlenir. çalışma esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.Toz alınan bez sık sık yıkanarak temiz olduğundan emin olunmalıdır. Toz alma işlemine hangi noktadan başlanıyorsa işlem yine o noktada son bulacak şekilde sürdürülmelidir. Eğer bir oda yada ofis içerisinde toz alınıyorsa, eşyaların yerleri değiştirilmeden toz alma işlemi gerçekleştirilmelidir.Kişisel eşyalara kesinlikle dokunulmamalı ve diğer genel eşyalara zarar vermemek için çok dikkatli davranılmalıdır.Toz aldığımız alanlar farklılık gösteriyorsa, başka bir alana geçtiğinizde mümkünse toz bezi değiştirilmelidir.Toz alma işlemi ürünün dispencer ‘e yüzeysel püskürtülerek ardından kurulama yöntemi ile de gerçekleştirilebilir. Bu yöntem bir önceki yönteme göre daha pratiktir. Ancak ürünün miktarı çok iyi hazırlanmalı, aksi takdirde yüzeyde deterjan kalıntıları oluşabilir.
 
Kaynak:
 
EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
 
Her hakkı saklıdır. 
 
www.emeksan.com
 
HASTANE NASIL TEMİZLENİR?-DETAY TEMİZLİK
Detay temizlik;
Hastanelerde günlük temizliğin haricinde periyodik temizlik yapılır. Bu periyodlar haftalık, aylık, 6aylık, yıllık olabilir. Periyodik temizlikler tatil günlerinde iş trafiğinin yoğun olmadığı zamanlarda yapılır. Havalandırmalar, lambalar, yangın dedektörleri, duvarlar, süpürgelikler, cam pervazları, perdeler, koltuklar, yataklar periyodik olarak temizlenir. Günlük temizlik daha çok bakımı korumak toz almak amaçlı yapılır. Temizleme gücü yüksek dezenfekte özelliği olan kimyasallarla ulaşılması zor alanların periyodik olarak temizlenmesi eskimeyi ve aşırı kirlenmeyi engeller. Detay temizlik için personele eğitim verilerek çok iyi sonuçlara ulaşılır.
Doktor odası temizliği
 Doktor odası temizliği hasta muayenesinin olmadığı gece vardiyalarında temizlenir. Gün içerisinde talebe göre temizlik yapılır. Doktor odaları temizliğinde de dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri dezenfeksiyon işlemidir. Temizlikte kullanılan temizlik kimyasalı dezenfektanlı olmalıdır. İşlem sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. Kat arabası, kullanılacak malzeme ve ekipman hazırlandıktan sonra odadaki çöpler toplanır. Sonra 50cm-200cm arası düz zemin toz alımı mavi bez ile yapılır. Telefon beyaz bez ile silinir. Masa, üstündeki hiçbir şey yer değiştirmemek suretiyle silinir. Ayrıca masa üzeri ıslakken kağıtlar konmamalıdır. Lavabo ve ayna temizliğinden sonra zemin dezenfektanlı temizlik kimyasalı ile silinir. Eksik bir şey kalmaması için son bir kez daha kontrol edilir. Kapı kolu silinerek temizlik işlemi bitirilir. Doktor odasında kanlı, vücut sıvısı bulaşmış atıklar olabilir. Bu atıkların tıbbi atığa atılması, bu işlemler sırasında kesinlikle eldiven kullanılması gerekir. 
 
İdari ofis temizliği
 
Hastane ofisleri enfeksiyon açısından en az risk grubunda olsa bile temizlikte dezenfeksiyon işlemine dikkat edilmelidir. Ofis temizlikleri mesai saatleri haricinde yapılır. Gün içerisinde talebe göre temizlik yapılabilir. Temizlikte kullanılan temizlik kimyasalı dezenfektanlı olmalıdır. İşlem sırasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. Kat arabası kullanılacak malzeme ve ekipman hazırlandıktan sonra oda içi çöpleri toplanır. Sonra 50cm-200cm arası düz zemin toz alımı mavi bez ile yapılır. Telefon beyaz bez ile silinir. Masa üzerindeki hiç bir şey yer değiştirmemek suretiyle silinir. Ayrıca masa üzeri ıslakken kağıtlar toplanmalıdır. Peluş ve cam çek yardımı ile cam temizliği yapılır. Zemin paspas lama işleminden sora eksik olmaması için son kontrol yapılır. Kapı kolu silinerek temizlik işlemi tamamlanır.Görüldüğü gibi temizlik şirketlerinin hastane temizliğindeki yeri şüphesiz çok önemlidir.
 
Kaynak:
Hizmet Dergisi
 
OFİS TEMİZLİĞİ nasıl yapılır?
 
Yerlerin temizlenmesi
Kaba kirler varsa süpürge ile toz kaldırmadan faraşa alınır.
Yerlerde halı olmayan kısımlar genel temizlik maddesi veya uygun bir ürünle paspaslanarak temizlenir.
Yerlerdeki halılar kuru vakum yapma talimatına göre temizlenir.
Parlak Metal yüzeyler
Parlak ve oksitsiz olmalı
Temiz bir bezle silinir.
Sarı pirinç bakır ve metal eşya temizlenir.
Parlak olmasına dikkat edilir.
Haftada bir kere parlatılır.
Mobilyalar
Mobilyalar temizlenir
Duvarların temizliği
Duvarlar temiz ve lekesiz olmalı
Duvar silinir.
Duvarlarda ve tavanda örümcek ağı olmamasına dikkat edilir.
Haftada bir kere veya gerektikçe temizlenir.
Çöp kovaları
Çöpler atılır.
Çöp kutuları kapakları kapalı, temiz ve kokusuz olmalı.
Dezenfektanlı madde ile temizlenir.
Çöp kovaları süngere dezenfektanlı ürün dökülerek sürülür ve 10 dakika beklenir.
Daha sonra durulanır ve kurumaya bırakılır.
Kuruduktan sonra yerlerine bırakılır.
Haftada bir kere veya gerektiğinde yapılır.
Armatür ve havalandırmaların temizliği
Armatür ve havalandırmalar temiz ve lekesiz olmalı
Tozlar alınır.
Bir kovada genel temizlik maddesi ile su karıştırılır ve ıslak bezle silinir.
İyice durulanır.
Camlar
Camlar parlak, lekesiz ve temiz olmalı
Camlar temizlenir.
Camlar kirlendikçe ve iş planına göre periyodik olarak temizlenir.
Acil durumlarda hemen müdahale edilir ve temiz olması sağlanır.
Panjur ve Jaluziler
Kaba tozları kuru bezle silinir.
Panjur ve Jaluzi temizlenir.
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi
Her hakkı saklıdır.
 
CAM VE DIŞ CEPHE TEMİZLİK HİZMETİ
 
Günümüzde gelişen teknoloji ve gelişen mimari anlayışı ile binalarda cam ve aliminyum cepheler inşa edilmektedir.Bu dış yüzeyin temizliği dıştan binaya monteli asansör veya mobil vinç yardımıyla yapılmaktadır.Hem işin tam anlamıyla kalite bir şekilde yapılması, hem de yapılan iş tehlikeli olduğundan iş güvenliği açısından, cam ve dış cephe temizliği profesyonel eller tarafından ,yani temizlik şirketleri tarafından yapılmalıdır.Temizlik şirketleri dış cephe temizliğini, profesyonel ve deneyimli cam temizlik elemanları kullanarak yapar.Bu anlamda, dış cepheniz temiz bir görüntü alır.Binanız görsel anlamda güzel bir görüntüye sahip olur.Diğer yandan temizlik firmaları, bu işçiler için tüm güvenlik önlemlerini almalıdır.Böylelikle yapılan iş kusursuz ve hiçbir kaza yaşanmadan tamamlanmış olur.Bununla birlikte, binanız cadde üzerinde ve cam temizlik işlemi mobil vinç yardımı ile yapılacak ise trafik durumu ve güvenlikle ilgili tüm izinler temizlik şirketleri tarafından alınır.
 
NASIL CAM SİLİNİR?
 
UYGULAMA: Görevli kovasında olması gereken malzemeleri hazırlar. Göreve başlamadan önce o günkü iş programını proje şefinden alır.Gerekli iş güvenliği sağlanır. Eğer dış cephede asansör ile çalışacaksa hava durumu gözlemlenir.Eğer hava hafif rüzgarlı ise çalışma esasında vantuz takılır. Rüzgar şiddetli ise cam silme işlemi uygun değildir. Çalışma esasında rüzgarın yöne tespit edilerek silme işlemine rüzgarın esiş yönünden başlanmalıdır. Aksi takdirde temizlenen camlar rüzgarın etkisi ile yeniden kirlenir.Çalışmaya başlamadan önce asansörlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Emniyet kemeri takılır. Silinecek cephe asansör en üs katına çıkartılarak işleme yukarıdan başlayarak aşağı doğru devam edilir.Camda yapışmış lekeler var ise leke peluşlanarak cam jileti ile kazınır. Ürünlü suya sokulan peluş ile cam ıslatılır.Cam bıçağı alınarak en üstten aşağı doğru bıçağın camla teması kesilmeden silme işlemi en altta sonlandırılır.Kuru bezle camın çerçevesindeki su lekeleri silinir. Silinen sütun bittikten sonra bir yanındaki sütuna geçilir ve aynı işleme devam edilir.Çalışma esasında hasarlı cam var ise proje şefine bildirilir.Yüksek camlarda teleskop kullanılarak camlar silinir.Boy hizasındaki cam silmelerinde emniyet kemerine ihtiyaç var ise emniyet kemeri takılır.Boy hizası cam siliminde su kovası altındaki kova altı pedi konulur.Peluş kovaya bastırılarak ıslatılır, cama sürülerek camın ıslanması sağlanır.Varsa lekeler jiletle kazınır.cam bıçağı camın en üst kısmına yerleştirilerek sağa_sola ve daha sonra bir alt seviyeye inilip tekrar sağa _sola bıçağın camdan teması kesilmeden silinir.Vardiya sonunda makine ve malzemeleri uygun ve eksiksiz temiz yeniden kullanılabilir bir şekilde depoya teslim edilir. 
 
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı  
 
 
 
CAM SİLME
 
Camlar haftalık olarak temizlenmelidir. Camların temizliğinde genelde lastikli cam sileceği kullanılır. Cam temizliğinde kaba kirler alındıktan sonra cam sil kullanılarak parlatma işlemi yapılır. Profesyonel cam temizliğinde iki temel metot vardır. Küçük yüzeylerde camlara cam temizleyicisi, aerosol yada spreyi sıkılır ve kurulanır. Geniş yüzeyler. Düşük konsantrasyonlu bir deterjanla sulandırılıp cam sileceği ile silinir. İnce yerler kirli su emici bez ile temizlenebilir.
Cam silme personeli camın konumuna göre öncelikle malzeme ve seyreltilmiş genel temizlik deterjanı hazırlanır. Yüksek bir alanda çalışacaksa emniyet kemerini bağlar. Cam silmeye üst sağ köşeden başlayarak alta doğru devam eder. Kovadaki deterjanlı suyla cam peluş yardımıyla camdaki kiri yumuşatır. Ulaşabileceği ve bir defada sileceği alana deterjanı tatbik eder. Temizlik bezi ile camı kurular. Silmeden sonra camda ortaya çıkan kaba kirleri cam jileti ile kazır. Temiz toz bezi ve cam sil ile son bir silme işlemi daha yapılır ve tüm camlar silininceye kadar işleme devam edilir. Cam silme deterjanlarının (cam-sil) az köpürmesi, parlaklık veren temizleyen maddeler (amonyak-alkol) içermesi gerekir.
CAM TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
 
        Cam silisli kumun potas veya soda ile karıştırılıp yüksek derecedeki sıcakta eritilmesiyle elde edilen sert,saydam,kolay kırılan kimyasal olaylara dayanıklı bir maddedir.
 
        Cam ve kristal eşyanın günlük temizliği, yumuşak bir bezle tozu alınmak suretiyle yapılır. Gerekiyorsa veya fazla girintili ise deterjanlı,sabunlu suda yumuşak bir fırça ile temizlenip sirkeli sudan geçirilir ve çalkalanarak kurulanır. Cam ve kristal eşyada,özellikle vazolarda meydana gelen lekeler halindeki kireç tabakasını yarım bardak sirke ve bir çorba kaşığı tuz karışımına bastırılmış bir bezle iyice ovup çalkalayarak gidermek mümkündür. Bol çivitli suda parlaklık kazandırır.      
 
        Camlarda önce çerçeve kısımları sabunlu su ile silinir,daha sonra camlı kısımlar su ile silinerek kurulanır. Çok kirli ise sabunlu su ile silinip durulandıktan sonra kuru,tüysüz bir bezle kurulanır.      
 
        İlk çağlardan beri bilinen ve çeşitli madenlerden yapılan aynalar,bugün camın bir yüzünün kimyasal olarak çökertilmiş ince gümüş tabakası ile sırlanması ve verniklenmesi ile yapılır. Aynanın sırlı tarafına veya çerçevenin içine su kaçmamasına dikkat edilerek silinir,tüysüz bir bezle kurulandıktan sonra kağıt parçası ile parlatılır.
 
DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ VE PANO SİLME
 
UYGULAMA: Panolar elektrikli ise, panoların sigortadan bağlantısı kesilir. Elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.Çatallı basamaklı merdiven kullanılarak sile işlemine başlanır.Toz alma fırçası ile tozları alınır.Yapışmış lekeler var ise, cam peluşla ıslatıldıktan sonra cam kazıma jileti ile kazınır.Panolar metal ise parlatıcı ürünle, eğer sarı metal parlatma ürünü ile silinir.  
 
Kaynak:
EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı  
Her hakkı saklıdır.
www.emeksan.com
 
YÜZEY  ve ZEMİN TEMİZLİĞİ
 
          Döşeme bir binanın taban ve duvarlarının sağlığa uygun şekilde herhangi bir madde ile kaplanmasıdır. Günümüzde çeşitli mekanlarda birçok döşeme türleri kullanılmaktadır. Genel temizlik ve hijyen kontrolünde döşeme temizliğinin çok büyük rolü vardır. Döşemelerin temizliğinde doğru malzeme kullanmak oldukça önemlidir. Döşemenin cinsine göre temizlik yöntemi de değişir. Bu noktada temizlik firmaları tüketicilere büyük anlamda yardımcı olmaktadırlar.Başlıca döşeme çeşitleri ve temizlik yöntemlerine aşağıda yer verilmektedir.                            
 
Taş ve beton döşemeler                            
 
Çimento, kum karışımı ile yapılan döşeme şeklidir. İçine mermer parçaları eklendiğinde mozaik türü zemin maddesi oluşur. Renkli mozaik, karo mozaik gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bu tür zeminler, sıcak iklimli yer için çok uygun bir döşeme çeşididir. Özellikle suya dayanıklı oldukları için banyo, tuvalet, bahçe gibi alanlarda kullanılır. Alkali maddelerden etkilenmez.                            
 
Taş ve beton zeminler; sodalı, arap sabunlu sıcak su ile kolayca temizlenir. Fırçalayarak ovma metodu en iyi olanıdır. Temizlendikten sonra bezle iyice kurulanmalıdır. Mümkünse, parlaklık vermek ve sık kirlenmeyi önlemek için likit cila ile cilalanabilir. Tuz ruhu gibi asitli maddeler asla kullanılmamalıdır. Aksi halde döşeme yüzeyi kayganlığını kaybederek bozulur, delikli bir hal alır.
 
 
YERLER NASIL TEMİZLENİR?
 
Temizlik sırasında olabildiğince çok yüzeye ulaşmak için, hareket edebilen eşyalar yerlerinden oynatılır.
Vakumlu süpürge ile toz kaldırmadan süpürülür.
Süpürme sonrası arap sabunlu su ile ıslatılmış paspasla silinir.
Uzun süre temizlenmemiş, kalıcı kirler bulunan ortamların temizliği özen ister. Yerlerin önce ıslatılarak, spatula gibi kazıyıcılar yardımıyla, mekanik olarak temizlenmesi gerekebilir.
Mobilyaların tozları, nemli bezle silinir. Lekeler varsa, yüzeyi bozmayacak özel temizleyiciler ya da deterjan kullanılarak  temizlenmeli, kuru bez ya da nemli bezle son bakım yapılmalıdır.
Fayans yüzeyler her gün arap sabunlu nemli bezle silinir. Sabunsuz bezle durulanır.
Camlar, çerçeveler ve kapılar, en geç ayda bir, arap sabunlu su ile ıslatılmış bezle temizlenir ve sabunsuz  bezle durulanır.
Kapı kolları, banko ya da merdiven kenarı gibi çok kişinin ellerinin değdiği yüzeyler, önce sıcak su ve arap sabunuyla, daha sonra dezenfektan eklenmiş suyla silinir.
Perdeler ve diğer kumaş materyal en geç iki ayda bir çamaşır makinesinde uygun programla yıkanır ya da gerekirse kuru temizleme yapılır.
Pano, tablo, ayna, abajur ve  radyatör petekleri de temizlenecek yüzeyler  arasındadır ve mobilyalar gibi temizlenir.
Akıtmayan naylon torbalar ile birlikte kullanılan çöp kovaları, en geç  haftada bir, mekanik temizlik yapıldıktan sonra deterjanlı su ile fırçalanarak temizlenir, kurulanır.
KAYNAK: www.bilkent.edu.tr
               
TAHTA ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ
Bu tür döşemelerin yapımında da gürgen, meşe, ceviz gibi sert ağaçlardan yararlanılır. Ancak, döşeme cilasız olarak kullanılır. Bu tür döşemler, darbeden etkilenme, tozu ve kiri tutma sudan çok çabuk etkilenerek şişip bozulma gibi dezavantajlara sahiptir. Temizlik yaparken fazla su kullanılmamalıdır. Sıcak sodalı ve sabunlu su ile silinerek temizlenirler. Silmek için kullanılan bezin suyu iyice sıkılmalı ve hemen kurulanmalıdır. Temizlik anında oda havalandırılmalı, paspas ve halılar yerler iyice kuruduktan sonra serilmelidir. Bu tür döşemelerin temizliğinde, sıcak sodalı ve sabunlu su kullanılabilir.
 
 
SENTETİK ZEMİN VE DÖŞEMELERİN TEMİZLİĞİ
Marley, epoksil, lastik, linoleum gibi farklı isimlerde piyasada bulunan bu tür yüzeyler, selüloz, pamuk, naylon veya cam dokulara reçine emdirmek ısı veya basınç altında preslenerek üretilmektedir. Sert sağlam fakat kolay kırılabilen bir malzemedir. Çeşitli renk ve ölçülerde üretilebilirler. Yanmaya dayanıklı olmaları için asbestli olanları da vardır. Sudan etkilenerek kabarırlar bu nedenle mutfak ve tuvalette kullanılması sakıncalıdır. Kolay çizilen ve asitlere karşı fazla dayanıklı olmayan bir malzeme grubudur. Sentetik yüzeylerin temizliği öncelikle tozunun alınması ve mopla yüzeyin önemli olarak silinmesi şeklinde temizlikte yapılır. Temizlikle asitli ve eritici maddeler kullanılmaz sentetik döşemelerin temizlendikten sonra cilalanması gerekir.    
 
SERAMİK ZEMİN VE DÖŞEMELERİN TEMİZLİĞİ
Kil, kaolin ve çeşitli minarelerden oluşan ve sırlı fırınlanmış döşeme malzemeleridir. Asitlere ve alkalilere karşı dayanaklı olup kolay çizilmezler. Birinci derecede su su ile ilişkisi olan banyo, tuvalet, havuz, hamam, mutfak gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Dayanıklı olduğu gibi sağlıklı ve estetik malzeme olarak da birçok iç dış mekan kaplamalarda kullanılır. Temizliği sırasında yoğun asit yüzey sırrına zarar verdiğinden kullanılmaz. Sıvı deterjanla yıkanarak veya silinerek temizlenir. Seramik yüzeylerin temizliğinde çamaşır suyu ve amonyak tavsiye edilir.
 
MERMER TEMİZLİĞİ VE CİLASI
Son zamanlarda çok sık kullanılan bir yüzey malzemesidir. Temeli kalsiyum karbonattır. Travertenlerde bu özellikleri nedeniyle bu gruba dahil edilebilir. Mermerler kolay temizlenirler ve güzel görünüşe sahiptirler. Döşemenin kirlenen, kararan yerleri çamaşır suyu ve arap sabunu konmuş suyla fırça veya makineyle ovularak temizlenir, durulanıp, kurulanır. Mermer temizliğinde tuzruhu, sirke gibi asitli maddeler kullanılmamalıdır, çünkü asitler mermeri eritir.Mermerin üzerine mürekkep damlarsa, hemen çamaşır suyu ve sıcak su ile silinerek mermerin derinliklerine işlemesi önlenmelidir. Mermerler temizlendikten sonra cilalanmalıdır.
MERMER,GRANİT,PVC VE TAŞ ZEMİNLERİN CİLALANMASI
YÜZEYLERİN CİLALANMASI                                
 
Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi cila, kaplama malzemelerinin ömrünü uzatır,temizlenmesini kolaylaştırır ve estetik görünmesini sağlar. Zemin cilalanırsa, bir tabaka şeklinde zemini kaplayan cila üzerindeki trafik nedeniyle aşınacağından zeminin zarar görmesi daha zordur. Gözenekli zeminler yağ ve kir kalıntılarının bünyeye girmesi çok elverişlidir. Ancak cilalama sonucunda gözenekler dolar, pürüzsüz, düzgün emiciliği engellenmiş bir tabaka meydana gelir. Böylece daha güzel bir görünüm sağlanmış olur. Cilalama mermer, traverten, PVC, linolium, gibi sert ve yumuşak zeminlere uygulanır. Seramik ve fayans gibi yapay taşlarda cila uygulanması yapılmaz. Cilalama sırasında şunlara dikkat etmek gerekir.
 
-         Yüzeydeki toz ve kirler iyice temizlenmedikçe cila sürülmemelidir.
 
-         Havanın ve ortamın tozlu olduğu günlerde cilanın tekrar tozlanması nedeniyle cilalama yapılmamalıdır.
 
-         Sadece parlatma yapılacaksa az cila kullanmaya özen gösterilmelidir.
 
-         Parlatma için yüzey iyice ovulurken, bütün cilaizleri silinmelidir.
 
-         Zararları önlemek ve ekonomik kullanımı sağlamak için, depodan çıkarılan cila miktarı kontrol edilmeli, kuruyup ziyan olmaması için iş bitince kapağı kapatılmalıdır.                         
 
Cilalar kristalize ve polimerize olmak üzere iki çeşittir. Genellikle sert cila olarak bilinen kristalize cila ile yumuşak cila olan polimerize cila arasında şu farklar bulunmaktadır.
 
1-     Kristalize cila sadece mermer, traverten gibi doğal kalkerli taşlara uygulanır. Asla PVC esaslı yumuşak zeminlere uygulanmaz. Yumuşak zeminlerin cilalanmasında polimerize cila kullanılır.
 
2-     Kristalize cilada aşınan yerlere lokal yama yapılabilir. Oysa polimerize cilada zemindeki tüm cilayı söküp yeniden uygulama yapmak gerekir.
 
3-     Kristalize uygulaması zor ve uzun süren ancak hem dayanıklı hem de görüntü olarak daha üstün ciladır. Polimerize cila ise, daha çabuk ve elle uygulama yapılabilen ancak çabuk aşınan bir ciladır.
 
4-     Kristalize cilanın ilk uygulaması oldukça pahalı olmasına rağmen bakımı kolay, dayanıklı ve lokal yenileme olanakları nedeniyle uzun süreçte polimerize ciladan daha ekonomiktir.
 
5-     Kristalize cila uygulamasında, gerektiğinde sadece cila uygulaması yapılan birkaç metrekarelik alanın trafiğe kapatılması yeterlidir. Oysa polimerize cilada cilalama bitene kadar alana kesinlikle girilmesi gerekir.                        
 
Kristalize cila yapılırken şu işlem basamakları uygulanır. Zemin iyice temizlenir, kurutulur, cila makinesi çelik yünü ped takılır, kristalize cila spray edilerek ped makine yardımıyla cila üzerinde gezdirilir. Bu işlem üç yada altı kat arasında istenen parlaklık sağlanıncaya kadar sürdürülür.bu cila uygulanması ile zeminde ek bir katman oluşmaz, zemin kimyasal işlem ve ısı sonucunda kendi parlaklığını ortaya çıkarır.
 
Polimerize (wax) cilada ise uygulanan işlem basamakları şöyle sıralanabilir: öncelikle zemin kir ve eski cila kalıntılarından arındırılarak kurumaya bırakılır. Kurumayı kolaylaştırmak için zemin kuru mopla silinir. Polimerize cila, presli kovanın içine konularak, ıslak püsküllü mop yada preste sıkılabilir. Nemli mop ile tüm zemine en az üç kat cila sürünceye kadar devam eder.
 
CİLA BAKIM VE ONARIM
 
UYGULAMA: Kuru mop vasıtası ile kir ve toz alınır.Çift kovalı pres arabasının mavi kovasına cila koruyucu ürün ¼ oranında katılarak paspas sistemi ile yapılır.Paspas yapılan alanın arkasından kuru mop ile kurulanır.Bu işlem günlük periyodik olarak yapılır.800/2500 devir cila parlatma makinesi beyaz pedle yan yana sağa sola gezdirilerek uygulama yapılır.Zeminde oluşan sınır ya da ayak izlerine sprey sıkılır ve hemen üzerinde makine ile hareket edilerek zemin parlatılır.Bütün alan için, alan tamamen kirliyse yukarıdaki işlemler uygulanıyor.Makinenin üzerinde bulunan sprey düğmesine az sıklıkla basılarak zemine su verilir. Hazırlanan solüsyon süratle zemine yayılır.Kuruyuncaya kadar parlatılır.Kullanılan pedler akan suyun altında temizlenmelidir.İşlem bittikten sonra araç, gereç ve makineler temizlenerek depoya teslim edilir.   
 
Kaynak: EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı 
Her hakkı saklıdır.
www.emeksantemizlik.com 
 
CİLA NASIL YAPILIR?
Günümüzde özel şirketler, fabrikalar, bankalar v. s. için dış görünüş olduğu kadar zemininde temizliği önem kazanmaktadır. Bina ne kadar temiz olursa olsun, kirli bakımsız ve cilasız bir zemin, yeniden kirlenmeleri yol açmakla birlikte temizlik yapılmış olan alanı da temiz göstermemektedir. Bakımı yapılan zeminin kullanım ömrü artar. Korunan zeminlere kir işlemez. Temizlenmesi daha kolay olur. Cilalama yöntemi zeminin cinsine göre değişiklik göstermektedir. (Mermer, granit, parke v. s. ). Cila yapılmadan önce zeminin kuru ve temiz olması gerekir. Bu yüzden  mevcut zeminin üstündeki cila mutlaka sökülür ve cila bu kuru zemine uygulanır.Cilası  çıkarılmamış zemine yapılan uygulama  etkin ve kalıcı bir görüntü yaratmaz ve sahip olduğunuz zemine zarar verir. Cilanın uzun ömürlü olmasını sağlamak için 2 haftada bir kez bölgesel spreyleme yapılır.Cila yıkama - durulama işlemi de senede 2 kez yapılır.
 
Uygulama yaptığımız alanlar;
 
·         Mermer ve granit yüzeylere kristal cila
 
·         Mermer ve granit  yüzeylere polimer cila
 
·         Diğer taş yüzetler ve sert zeminlere cila
 
·         Parke ve ahşap yüzeylere cila
 
·         Lamine ve pvc yüzeylere cila 
 
KAYNAK:
www.emeksantemizlik.com
 
Her hakkı saklıdır.
 
CİLA YAPAN ŞİRKETLER-ZEMİN BAKIMI UYGULAMASI
 
GENEL TEMİZLİK; Temizlenecek zeminler ile kesişen diğer temizlenmeyecek zeminleri kesin sınırlar ile koruyan naylonlar ile örtülür. Naylonu tekrar kolaylıkla çıkabilecek suya dayanıklı yapışman ile zemine yapıştırılır.Temel temizlik kimyasalını doğru oranda (1/3-1/5) su ile seyreltilir. Su içerisinde  dozajlanarak  hazırlayın, ilk önce su sonrada temizlik kimyasalını kovaya dökün.Hazırlanmış temel temizlik kimyasalını zemine yayın. Nemli yada ıslak paspas yardımı ile 50 metrekareden fazla zemin üzerine yaymayın, zeminin emme özelliğine gör metrekare başı 300-400 mg’lık solüsyon gereklidir.
 
UYGULAMA: Temel temizlik kimyasalını kiri yumşatması için bekleyin zemindeki cilanın katman kalınlığı dikkate alınarak 5-15 dak bekleyin bu sırada kurumayı önleyin.Cila makinesi ve sert ovma pedi ile zemini ovun, işleme kenarlardan başlayın ve deterjan tankından sıcak su ile hazırlanmış temel temizlik kimyasalını kullanın.Makinenin ulaşamadığı alanlar elle temizlenecek, kenar temizleme aparatı ve ovma pedi ile fırçalanacak. Geriye kalan sert kirler spatula ile kazınacak.
 
Çamur haline gelen kirin zeminde kurumasını önleyin, su çekeceği ile zemini temizleyin veya vakum makinesini ile emdirin. Vakum kullanılmasının zeminde nemi azaltacağını dikkate alın ve çabuk kurulamayı sağlayacağını unutmayın
 
Temiz suyu zemine dökerek nemli paspas ile homojen olarak yaydıktan sonra su çekeceği  ile çekilerek, vakumla alınacak geriye kalan nemli paspas ile alınıp zemin iyice kurutulacaktır.
 
Hava şartları nem oranı az olursa ideal sonuç elde edilir. Çünkü çabuk kuruyan bir maddedir. Nem oranı yüksek, bunaltıcı sıcak ve yağmur olursa kuruma çok daha uzun sürebilir. Ve üst üste yapılan cila istenilen sonucu vermez. Bazen cila üst üste tutmayabilir.Camları kapalı tutacak, hava cereyanını önleyecek, klima varsa kapatılmayacak, zeminden ısıtmalı ise kalorifer kapatılacak.
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
Her hakkı saklıdır.
www.emeksan.com
CİLA UYGULAMALARI VE ÇEŞİTLERİ
 
Cila çeşitleri ve uygulaması :      
 
Cila tahta eşya veya çeşitli döşemelerin görünüşlerini düzeltmek ve onları dış etkenlerden korumak için ince bir tabaka halinde üzerlerine sürülen bir maddedir.
 
        Cila yapımında kullanılan araç-gereçler:      
 
1. Araçlar (pompa taşı-cila topu-zımpara).      
 
2. Gereçler (alkol-gomalak-parafin-balmumu-reçine-neft-terebantin-cila yağı).      
 
Bütün cilaların uygulanmasından önce ve uygulama sırasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:      
 
a. Varsa eski cila kalıntıları çıkarılmalıdır.      
 
b. Cilalanacak yer,cilanın özelliğine uygun şekilde hazırlanmalı temizlenmeli ve kuru olmalıdır.      
 
c. Cila havadar ve aydınlık bir yerde yapılmalıdır.      
 
d. Kullanılacak gereçler hazır,araçlar temiz olmalıdır.      
 
e. Cilanın az miktarda beze alınıp sürülen yere tamamen yedirilmesi gereklidir.      
 
f. Cila sürülen yere basılmamalı eşya ise tozdan uzak kurutulmalıdır.      
 
1.Döşeme Cilaları:      
 
a.Taş Cilası:      
 
Beyaz veya renkli mermer,mozaik,karo taş vb. gibi çeşitli taş döşemelere cila yapmak mümkündür.      
 
Pratik olarak şöyle bir formülle taş cilası hazırlanabilir:      
 
1 litre kaynar su,      
 
150 gr. balmumu,      
 
100 gr. arap sabunu.      
 
Temiz bir küvete konan sıcak su içinde arap sabunu eritilir. Küvetin üstünde tutulan sıcak bir ütüye dokundurulmak suretiyle erimesi sağlanan balmumu da karışıma katılır. Karıştırıldıktan sonra kullanılmaya hazır hale gelmiş olur. Bunun dışında piyasada satılan satılan taş cilaları tarifelerinde belirtildiği şekilde kullanılır.     
 
Uygulaması;cila uygulanacak taşın önce temizlenmesi ve kuru olması gerekir. Böylece hazırlanan yüzeye temiz bir bez üzerine konan cila,içten dışa çizilen dairelerle yedirilerek sürülür. Bir süre sonra yumuşak yünlü bir bezle ve yine dairesel hareketlerle parlatılır.      
 
Ciladan sonra taş oldukça kaygan hale geleceğinden dikkatli yürümek gerekir. Islak bez cilayı matlaştıracağından taşların hergün kuru bezle tozunu almak daha doğru olur.      
 
b. Muşamba Cilası:        
 
Muşamba cilası pratik olarak şöyle bir formülle hazırlanabilir:            
 
1 litre neft        
 
250 gr. parafin        
 
400 gr. balmumu            
 
1 kahve kaşığı dövülmüş reçine        
 
Küçük bir küvete neft,reçine,küçük parçalara bölünmüş parafin ve balmumu konup,içinde sıcak su bulunan diğer bir küvetin içine oturtulur(ancak bu işlemden daha önce parafin ve balmumunun kirli kısımlarını ince bir tabaka halinde keserek çıkarmak gerekir. Aksi halde bu kirler cilanın rengini bozar). Soğudukça suyu değiştirilerek ve arasına karıştırılarak balmumu ve parafinin erimesi sağlandıktan sonra,eriyik bir kutu veya kavanoza boşaltılır ve donmaya bırakılır. Böylece cila kullanmaya hazır hale gelmiş olur. Hazır muşamba cilaları da tariflerinin belirtildiği şekilde kullanılır.          Uygulaması;uygulama ve parlatma aynen taş cilasında olduğu gibidir.        
 
Cilalanmış muşambaların günlük temizliğinde,tozunun kuru bezle alınıp yünlü bezle parlatılması yeterlidir. Ayrıca,üzerine sivri ayaklı eşya koymamaya,ağır eşyaları muşamba üzerinde sürüyerek çekmemeye dikkat etmek de delinme ve çizilmeyi önlemek bakımından doğru olur.
 
Merdiven Temizliği-Merdiven nasıl temizlenir?
 
KOVA, SU, ÜRÜN, BEZ, PASPAS, SÜPÜRGE ALINARAK TEMİZLİK YAPILACAK YERE GİDİLİR.
MERDİVENLER YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU SÜPÜRÜLÜR.
DAHA SONRA PARMAKLIKLARIN TOZU, YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE TOZU ALINIR.
MERDİVENLER PASPAS YAPILIR.
MERDİVENLER  YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU PASPAS YAPILIR.
NEMLİ BİR BEZLE MERDİVEN KENARLARI, SÜPÜRGELİKLER VE SU SIÇRAYAN YERLER TEMİZLENİR
MERDİVEN ARALIKLARINDAKİ LEKELER NEMLİ BİR BEZLE SİLİNİR.
TEMİZLİK MALZEMELERİ TOPLANIR VE TEMİZ BİR ŞEKİLDE DEPOYA TESLİM EDİLİR.
Kaynak:Emeksan Temizlik Şirketi Talimatlar
Her hakkı saklıdır.
www.emeksan.com
TEMİZLİK ŞİRKETLERİ DUVAR TEMİZLİĞİ
a. Badana:
        Badanalı duvarların örümcekleri,15-20 günlük aralıklara tavan süpürgesi ile alınır. Sonra yumuşak bir kıl fırçası veya elektrik süpürgesi ile tozları temizlenir. Bu sırada odada bulunan eşyaların üstlerini örtmeyi unutmamalıdır.      
 
b. Plastik Badana:      
 
Badanalı duvar temizliğinde olduğu gibi plastik badanalı duvarlar da önce tavan süpürgesi ile örümcekleri alınarak,toz kaldırmadan her tarafı süpürülür. Duvarlar çok kirli ise ılık sabunlu su arap sabunlu su veya deterjanlı su ile silinir,duru su ile de sabunu alındıktan sonra hemen kurulanır. Bütün bu işlemlerin birbiri arkasına yapılmasına da özellikle dikkat edilmelidir. Aksi halde duvar dalgalı bir görünüş alır.      
 
c. Kağıt kaplama:      
 
Bu duvarlar da temiz yumuşak bir bezle tozları alındıktan sonra aynen plastik badanalı duvarlar gibi silinerek temizlenir. Ancak ılık su yerine soğuk su kullanmak ve silerken fazla bastırmamak doğru olur.      
 
d. Lambri:      
 
Bu duvar türü de günümüz dekorasyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Günlük temizliği yumuşak bir bezle tozu alınmak suretiyle yapılır. Üzerindeki cilanın cinsi de dikkate alınarak arada bir çok iyi sıkılmış bir bezle parlatmak yerinde olur.Plastik lambriler ise sabun veya deterjanla silinip kurulanmak suretiyle temizlenebilir.       
 
e. Yağlı boya:      
 
Bu duvarların temizliği de aynen plastik badanalı duvarlarda olduğu gibidir. Plastikten daha kolay temizlenir.      
 
f. Fayans:      
 
Fayans duvarlar ılık sabunlu su veya deterjanlı su ile silinip durulanır ve temiz bir bezle kurulanır.      
 
g. Mozaik:      
 
Bu duvarlar da ılık sabunlu su veya deterjanlı su ile silinir. Çok kirli ise içine bir kahve fincanı javel suyu veya hazır çamaşır suyu karıştırılmış bir kova  su ile silinerek veya fırçalanarak temizlenir ve durulanır.
 
DUVAR SİLME NASIL DUVAR SİLİNİR?
 
  UYGULAMA: Cam silme aparatı ile silme;Peluş ıslatılıp duvara sürülür;Cam silme bıçağı ile en üst kısmından duvarla temasını kesmeden yukarıdan aşağı doğru silinir.Aşağıda biriken su bez yardımı ile alınır.Mop ile silme;Uygun ürün dolu dispencer ile mop ıslatılır.Mop aparatı ile duvarın en üst kısmından aşağı doğru duvarla teması kesilmeden silinir. İkinci kuru mop ile aynı işlem yapılarak kurutulur.
 
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
Her hakkı saklıdır.
 
DUVAR TEMİZLİK TEKNİKLERİ
 
Duvarların  kendine has kaplamaları ve temizlik metotları vardır. Bunlar; şu şekilde sıralanabilir.
 
Plastik boyalı duvarlar
Temizliği, toz almadan sonra lekeli kısımların sabunlu süngerle,çok kirli olan yerlerin ise, çamaşır suyuna batırılmış bezle silinmesi şeklinde yapılır.
 
Yağlı boya duvarlar
Yağlı boyaların ıslak tozu alınabilir ve yıkanabilir. Temizlik maddesi olarak deterjanlı ve orta yumuşaktaki sabunlu su kullanılır.
 
Kağıt kaplı duvarlar
Yumuşak lifli naylon, uzun saplı fırça ile kolayca süpürülebilir. Yağışlı ve nemli havlarda asla fırçalanmamalıdır. Nemli hava tozun kağıt üzerine daha fazla yapışmasına sebep olur. Duvar kağıtları üzerinde meydana gelen yağ lekelerini çıkarmak zordur. Fakat biraz benzin dökülmüş pamukla tamponlanarak lekelerin rengi biraz soldurulabilir. Lekeler büyük ve çıkmıyorsa, aynı renk ve deseni olan başka bir kağıttan keserek oraya uygun bir şekilde yapıştırmak soruna çözüm getirebilir.
 
Tahta kaplı (lambri) duvarlar
Tozları her gün hafif nemli bir bezle alınmalıdır. Hoşa gitmesi ve dayanıklılığın artması için zaman cilalanmalıdır.
Periyodik (günlük) Temizlik
 
Günlük Temizlik,günün ihtiyaç duyulduğu zamanlarında,çöplerin boşaltılması,lavabo,tuvalet vs. temizlenmesi,eşya araç ve malzemenin düzenlenmesi,havalandırılması,tozlarının alınması,zemin ve eşyaların silinmesi ve bunun gibi işlemlerin tümüdür.
www.emeksan.com 
 
YAŞADIĞIMIZ ALANLARIN TEMİZLİĞİ
 
Sağlığımız, yaşadığımız ortamın temizliğinden de doğrudan etkilenir. Temizlik  işlemleri bilinçli olarak yapılmadığında var olan kirlilik daha geniş yüzeylere yayılabilir. Ancak temizlik elemanları dahi, nasıl temizlik yapılması konusunda  bilgi sahibi olmayabilirler. Ortamın temizliği  olabildiğince sık yapılır. Temizlik sırasında başka yerlere ait eşyalar yerlerine götürülüp (dolap içi, başka oda vs.) düzenlenerek ortam hazırlandıktan sonra temizlenmelidir. Yerler ve yüzeyler pürüzsüz olmalıdır. Bu nedenle cila ve boya bakımı en geç iki yılda bir yapılmalıdır. Tüm mobilya ve malzemeler ortama yerleştirilirken, temizlik için kolaylık sağlama düşüncesiyle, özel ilgi gösterilmelidir. Örneğin; yerinden oynamayacak kadar ağır olan parçaların arkasında ve yanında boşluk bırakılır, jaluzi gibi fazla yüzey içeren ve temizliği zor olan malzeme yerine, olanak varsa yıkanabilen basit gereçler kullanılması yararlıdır. Kirli zeminleri temizlerken kiri temiz alanlara yaymamak amaç olmalıdır. Temizlik gereçleri temizlenen yüzeylerden her zaman ve kesinlikle daha temiz olmalıdır.
Önce görünen kirler temizlenir; ileri temizlik, aşamalı olarak uygun sıraylagerçekleştirilir.
Temizlik sırasında öncelikle sıcak su kullanılır.
Temizliği yapılan yüzeyler sonunda kuru olarak bırakılır.
Kullanılacak malzeme etkili, kullanım amacına ve standartlara uygun olmalıdır.
 KAYNAK:
 
www.bilkent.edu.tr
 
PANJUR VE JALUZİ TEMİZLİĞİ
 UYGULAMA: Panjur ve jaluziler kuru vakum ile temizlenir.Panjur ve jaluziler aşırı kirli ise yerinden sökülür.Küvette temizlik süngeri  ile ovularak kirleri çıkarılır.Tazikkli su ile durulanır.Kuruduktan sonra yeniden yerine takılır.
Mobilya Temizliği
Mobilyanın kumaş kısımlarını temizlerken eşyanın kirlilik derecesini gözönüne almak gerekir.Buna göre kumaş kısımların fırça,küçük süpürge veya elektrik süpürgesi ile sadece tozu alınabileceği gibi gerekiyorsa menşeine uygun gereçlerle silinerek de temizlenir. Lekeli kısımlar lekenin cinsine göre çıkarılır. Ağaç kısımların yumuşak tüysüz bir bezle tozunu almak yeterlidir. Bu arada gereken yerleri cilalanır. Metal kısımlar da parlatılır.
Stil ve yüzeyin cinsine göre mobilya temizliği farklılık gösterir. Uydun işlemler mobilyanın güzelliğini, yapısını korur ve mikroorganizmaların tahrip edici etkisini azaltır. Mobilya yüzeyleri, tahta metal, plastik, boyalı, deri ve dokuma olabilir. Mobilya için temel temizlik işlemleri kuru toz alma, ıslak toz alma, vakumla temizleme, yıkama ve cilalamadır. Yüzey çeşidine göre temizlik işlemi de farklılık gösterebilir.
 
AVİZELERİN TEMİZLİĞİ
Her türlü aydınlatma elemanının temizliği, malzemenin cinsine göre değişmekle birlikte, genellikle hiçbir metal aksama deterjan veya alkol içeren parlatıcı madde sürülmemesine dayanır.
 
Bu tür maddeler, üzerindeki koruyucu vernik tabakasına zarar vererek, metal kısımların parlaklığını alırlar. En iyi temizleme yöntemi, hafif nemli ve temiz bir bezle silmektir. Ürün, silme işleminden hemen sonra, kuru ve temiz bir bezle kurutulmalıdır.
 
Metal olmayan diğer kısımlar ise, malzeme cinsine uygun olabilecek temizlik maddeleri ile temizlenebilir. Örneğin; cam, kristal ve plastik kısımlar, deterjanlı su ile temizlenip, hemen arkasından iyice durulanıp ,kurutulmalıdır.
 
Temizlik konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
 
- Avizenizin elektrik aksamına su değdirmemeye özen gösteriniz.
 
- Avizenizi tavanda silerken, olduğu yerde çevirmeden siliniz. 
 
KAYNAK:
 
www.makaleler.com
 
 
PERDE TEMİZLİĞİ
 
Perdelik kumaş ve tüllerinizin ömrünü uzatmak için, mutlaka kullanma talimatlarına özen gösterin. Mesela ipek ve tafta gibi bazı kumaşlar, kuru temizlemeyi gerektirir. Bu tip kumaşların elde yıkanmaması daha iyi olacaktır Kuru temizleme gerektirmeyen, makine de yıkanabilecek perdelerinizi çamaşır makinelerinde standart 30° ve hassas yıkama ayarında yıkanmalıdır. Perdelerin kullanım ömrünü uzatabilmek için, periyodik olarak 30 günde bir perde üzerinde biriken tozlar elektrikli süpürge ile alınmalıdır. Bu şekilde perdelerinizi daha geniş aralıklarda yıkma ihtiyacı duyarsınız ve kullanım ömürlerini de uzatmış olursunuz. Perdelerin sık yıkanması, kumaşın – tülün yıpranmasına neden olur ve kullanım ömürleri azalır. Önemli olan bir diğer hususta şu; hiçbir kumaş ve tül ağartıcı özellik taşıyan temizleme ürünleri ile yıkanmamalıdır. Sadece renkli kumaşlar için olan temizleyiciler kullanılmalıdır. Her kumaş ve tülün üzerinde dış etkenlerden koruyucu ve renklendirici kimyasal maddeler ile kaplıdır. Ağartıcı içeren temizleme maddeleri, bu kimyasal maddeyi sökücü özelliğe sahiptir. Perdelerin derin temizlenmesine karşılık, deforme ve renklerinin solmasına neden olurlar. Perdelerimizin düşmanlarından biri ise direkt gelen güneş ışınlarıdır. Perdelerinizi güneş ışınlarından koruyabilmek için arkalarında, stor ya da benzeri, güneşlik görevini üstlenebilecek ek perdeler kullanın.
 
Katlamalı Perde Temizliği: Kumaşın cinsine göre yıkama veya temizleme yapılmalıdır. Katlamalı perdeler tül ya da kumaştan dikilmiş olabilirler. Yıkamaya uygun katlamalı kumaşlarınızı 30 derecede çamaşır makinesin da yıkayabilirsiniz.
 
Pvc Dikey Perde Temizliği: Pvc dikey perde bantlarını perde üzerinde deterjanlı bez ile silebilirsiniz. Daha detaylı bir temizlik için, bantları raydan çıkararak yıkama yapın.
 
Metal Jaluzi Perde Temizliği: Metal jaluzileri düzgün bir zemine serip, sabunlu su ile yıkayabilirsiniz. Perde bantları alüminyum veya plastik olduğu için paslanmaz, fakat jaluzinin alt ve üst kasasını yıkama işleminden sonra kurulayınız. Yıkama sırasında deterjan kullandıysanız perdeyi yerine asarak bantları açık şekilde kurumaya bırakınız.
 
Stor Perde Temizliği: Stor perdeyi yerinden hiç çıkarmadan, elektrik süpürgenin fırçalı ucuyla tozunu alabilirsiniz. Stor perdelerin yıkanmasını fazla önermiyoruz. Çünkü stor perdeler, aprelenmiş kumaşlardan hazırlanır. Fakat %100 polyester kumaşlar için yıkama uygun olabilir. Düzgün ve sert bir zemine perdeyi sererek, köpüklü süngerle temizleyebilirsiniz.
 
Ahşap Jaluzi Ve Ahşap Stor Perde Temizliği: Ahşap perdeleri belli zaman fiber toz alıcılarla tozunu alarak temizleyebilirsiniz. Yağ ya da sigara isi olmuş ahşap jaluzi ve storları nemli bezle de silebilirsiniz. 
 
KAYNAK:
 www.makaleler.com
 
Perde nasil temizlenir?
Perde:      
a. Dekor Perde:Perde temizliğine başlamadan önce metal makaraları çıkarmak gerekir. Aksi halde yıkama veya ıslatma sırasında perdelerde pas lekesi bırakabilir. Makaralar plastik olduğu taktirde bu işleme gerek yoktur. Bundan sonra iyice silkelenerek tozları giderilen perdelerin soğuğa yakın ılık suda bir kaç kere ıslatılarak kaba kiri akıtılır. 3-4 defada ılık sabunlu su ile yıkanır durulanır. Perdenin pileli yerleri elle iyice düzeltilir. Ütü istemeyen cinsten kumaşlardan yapılmış perdeler için bu düzeltmeler yeterli olup kuruduğunda perde asılmaya hazır hale getirilmesi demektir. Diğer cins perdeler için ise bu tür düzeltmeler ütüyü çok daha kolaylaştırdığından yine gereklidir. İpekli cinsten yapılmış perdelerde ise ancak kuru temizleme yapılabilir.      
 
b. Tül Perde:Yıkanmadan önce metal makaraları çıkarılır. Çok kirli olanlar bir gün önceden soğuk suda ıslatılır. Fazla hırpalamamaya dikkat ederek yıkanır. Ayrıca sıkma esnasında da dikkatli olmak gerekir. Kuvvetle sıkmak tüllerde ütü ile geçirilmeyen derin kırışıklıkların meydana gelmesine neden olur.        Yıkama işlemi bittikten sonra  bardak kolanın,ılık su ile iyice ezilerek eritilmesi ve bir kova suya ilavesi ile hazırlanan karışıma düzgün bir şekilde batırıp sıkılmadan asılır.      
 
c. Jaluziler:Günlük temizliklerinde nemli bezle tozları alınır. Çok kirli olanlar çıkarılıp ılık sabunlu su ile yıkanır ve asılır.
WC,LAVABO VE BANYO NASIL TEMİZLENİR?
 
UYGULAMA: Temizlik elemanı kendi sorumluluğundaki WC, lavabo ve banyoların temizlik işlerini yürütür.Servis arabasında olması gereken malzemeleri eskizsiz olarak hazırlar.Vardiya başlama saatinde görev yerinde servisi arabasıyla hazır olur.WC, lavabo ve banyo temizlik elamanı temizliğe başlamadan önce kapıya uyarı levhası asar.Eldiven takılır.Bütün çöp kovalarındaki çöpler servis arabasındaki çöp poşetine boşaltılır. Tüm klozet rezervuarları çalıştırılır.Sıra banyo tuvalet temizleyici klozetlerin içine en üst köşelerden püskürtülür, daha sonra ilk klozetten başlayarak WC fırçası ile fırçalanarak durulanır. Klozet kapakları ve gövdeleri beyaz scothbrite ve dezenfektan kullanılarak ovalanır, nemli kırmızı bez ile kurulanır. WC kabin, duvarları ve kapıları kontrol edilir.Lavabo içi stoper’ler çıkartırılır ve diş fırçası ile fırçalanır.Lavabo içlerindeki ve lavabo set üstüne dezenfektan sürülür, mavi scothbrite, ile ovalanarak durulanır.Cam takımı ile aynalar silinir.Zemin elektrik süpürgesi ile vakumlanır.Ekstra iş programına yazılı iş (duvari, havalandırma silimi, vs…) yapılır.Zemin ıslah mop ile giriş kapısı bitim noktası olmak üzere en uzak noktadan başlanarak temizlenir.Tuvaletlerdeki WC kağıtlar’ı sıvı sabun ve havlu kağıtlar’ı kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır.Tüm bu işlemler bittikten sonra kontrol çizelgesine isim ve saat yazılarak imzalanır.WC, lavabo ve temizlik elemanı WC’de unutulan eşyaları ilgili proje şefine iletir. Ancak şüphe arz eden eşyalara dokunmadan, süratle proje şefine bildirir.Kullandığı servis arabasına daima, temiz, düzenli ve faal bulundurur.Vardiya bitiminde servis arabası ve ekipmanlar’ı temiz ve eskizsiz bir şekilde depoya teslim edilir.
 
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
 
Her hakkı saklıdır.
 
LAVABO VE TUVALET TEMİZLİĞİ
 
Önce görünür kirler ıslatılarak temizlik fırçalarının kazıyıcı kenarları da kullanılarak temizlenir.
 
·     Toz ya da sıvı, ovucu bir deterjanla önce fırçalanarak temizlenir ve su ile durulanır.
 
 ·     Musluk başları da  toz ya da ovucu bir deterjanla, başka bir fırça ya da bez kullanılarak temizlenir.
 
·     Sabunlukların dış yüzey temizliği her temizlikte yerine getirilmelidir. Sıvı sabunlar bittiğinde sabunluklar fırçalanarak temizlenip, kurulanmalı ve bu işlemlerden sonra yeniden doldurulmalıdır.
 
 ·     Evyelerin dışında kalan yer ve yüzeyler yukarıda belirtildiği gibi temizlenir.
 
 ·     Tuvalet ve lavabo fırçaları ayrı olmalı, başka yüzeylerde kullanılmamalı ve temas ettirilmemelidir
 
Temizlik sırasında kullanılan malzemeler ve bunların bakımı da özen ister. Temizlik sırasında eldiven kullanmakta yarar vardır. Burada amaç el cildinin korunmasıdır. Eldiven giyilmeden önce eller kurallara uygun olarak yıkanır ve kurulanır. Kirliliğin yayılmasının eldivenler aracılığıyla olabileceği unutulmamalıdır. Atık bulaşmış eldivenler, kendileri de birer bulaştırıcı araç olurlar. Bu nedenle temizlik sırasında eldivenler, faraş ve fırça gibi bir araç kullanmadan doğrudan, atıklarla temas ettirilmemelidir. Deterjanların  doğa kirliliğinde önemli payı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gereksinimi karşılayacak en az miktarda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Durulanarak yüzeylerde bulanık görüntü yapmayacak şekilde temizlenirler. Yüzey ve yerlerin kaplamalarına zarar vermeyecek özellikte olanlar kullanılmalıdır. Arap sabunu  da sulandırılarak akışkan kıvamda deterjan gibi kullanılabilir. Arap sabunu ile hazırlanmış temizlik suyuna hiç bir zaman çamaşır suyu karıştırılmamalıdır. Karıştırılırsa etkileri azalacağı gibi ortama zehirli gazların çıkmasına neden olunur. Temizlik bezleri ısıya dayanıklı, tüy bırakmayacak, yumuşak pamuklu kumaşlardan yapılmış sağlam bezler olmalıdır. Kuru ya da nemlendirilmiş olarak, kirlendikçe su ve sabun ya da deterjanla temizlenip durulanarak kullanılır. Yırtılınca yenilenirler. Sıcak su ile yıkanamama özelliği ve gözenekleri nedeniyle çok geniş alan oluşturdukları için temizlenmeleri zor olan plastik süngerler bez yerine kullanılmamalıdır. Görünür biçimde yıprandıklarında yer paspasları yenilenmelidir. Temizlik fırçaları esnek ve hareketli ancak kuvvet uygulayacak kadar sağlam ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Bu özellikleri bozulduğunda kullanılmayıp yenilenmelidir.
 
KAYNAK:
 
www.bilkent.edu.tr
TUVALET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
 
Kurumlarda temizliğine en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri de tuvaletlerdir. Tuvaletler mikropların ve kokunun etrafa yayılmaması için sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmesine özel bir itina gösterilmelidir. Tuvaletleri sonra,uzun saplı bir tuvalet fırçası kullanarak sürtücü tozla ovmalı sararan kısımlar kireç kaymağı veya çamaşır suyuyla beyazlatılmalıdır. Kokunun emilmesi için koku emici maddelerden yararlanılmalıdır.
 
 
 
 
 
HALI YIKAMA VE BAKIM TEKNİKLERİ
 
UYGULAMA: Personel  proje şefine karşı sorumludur. Kendi sorumluluğundaki halı zemininin bakım ve temizlik işlerini yürütür. Halı bakım ve temizliğinde kullanılacak malzemeyi eksiksiz olarak hazırlar.Öncelikle işin hangi metot ile yapılacağını proje şefinden öğrenir.Halı yıkayan personel yapacağı temizlik ve bakım sırasında mobilya ve eşyaları korur. Bakım ve temizliğe başlamadan önce ayağına galoş giyer.Temizlik ve bakım işlerinin her aşamasından önce aşağıdaki safhaları sıra ile uygulanır. Sert halı fırçası, halı tarama fırçası, elektrik süpürgesi, ayaklar için galoş,150_200 devirli yıkama makinesi, halı yıkama fırcası,leke çıkarıcı ürünler,havlu bez,kuru köpük jeneratörü,kuru köpük jeneratörü şampuanı.Halı lifleri, fırçalanır, elektrik süpürgesi ile vakumlanır.Halı üzerindeki lekelere, cinsine göre uygun ürünle müdahale edilir.Temizleyici karışım halının kirlilik oranına göre etiketine yazılı oranda su ile karıştırarak hazırlanır.Ürün halının görünmeyen küçük parçasında test edilir.Halının kenarları el ile sert fırça kullanılarak şampuanlanır.Ürün köpük jeneratörüne konulur. Cila makinesine monte edilir.Halı fırçası makinenin altına takılır.Daha sonra halının tüm yüzeyi eşit miktarda şampuanlanır.Mamül halının derinliklerine nüfus ettirilmez.Halının ezilmiş olan tüyleri halı tarama fırçası ile dik duruma getirilir.Halı kurumaya bırakılır.Halı kuruduktan sonra elektrik süpürgesi ile vakumlanır.
 
 Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
Her hakkı saklıdır.
Halı Nasıl Yıkanır?
 
Halı çoğunlukla yünden dokunan kısa sık tüylü desenli veya düz renkli kalın yaygılar olup belli başlı eşyalar arasında yer alır. Halı temizliği sağlık yönünden çok önemlidir. Bilindiği gibi mikroplar için en uygun ortam pis yerlerdir. Özellikle halı ayaklarla sokaktan taşınan mikropların bu eşya üzerinde birikmesine ve kişi sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Temiz tutuldukları taktirde yeni ve güzel görünüşlerini korumaları ve dayanıklılıkları sağlanır.
 
        Halı,kilim ve battaniyelerin temizliğinde iyi sonuç almak,yani onları tam temizleyebilmek,ancak bu temizlik için en uygun araç ve gereçleri seçmek ve bunları en iyi şekilde kullanmakla mümkün olabilir. Temizlik eşyanın menşeine desen ve renk durumuna göre yapılır.
 
        a. Menşeine göre:       
 
İpek ve yünlü olanlar benzinle silerek temizlenmelidir. Sentetik olanlar benzinle temizlenebileceği gibi,çok kirli ise deterjanlı su ile yıkanabilir. Halılar için en uygunu,ılık sabunlu veya arap sabunlu su ile temizlemektir.      
 
b. Desen durumuna göre:      
 
Deterjanlı su halının rengini açacağından özellikle koyu renkli halıları bununla temizlemek doğru değildir. Sabunlu su ile silinen halılar sirkeli su ile tekrar durulanırsa renkleri parlak olur.      
 
Halılar iki türlü temizlenir:       
 
a. Silinerek, b. Yıkanarak.      
 
a. Silinerek:      
 
Önce nemli süpürge (toz kalkmaması için) ile tüyleri yönünde süpürülür veya elektrik süpürgesi ile tüylerin aksi yönünde tozu alınır. Sonra yüzünden ılık sabunlu suyla 1-2 defa silinir. Sabunlu kalmaması için bir kerede duru su ile bu işlem tekrarlanır.      
 
Halı çok kirli ise açık havada gerilmiş bir ip üzerinde ters yüzünden budaklı olmayan bir sopa ile vurularak temizlenip süpürülür. Az da olsa kalan tozlar bir defa da elektrik süpürgesi ile alındıktan sonra ılık sabunlu su ile 2-3 defa silinir ve bu işlem duru su ile bir kere daha tekrarlanır.(Halı silmede çok az miktarda olmak ve hemen duru su ile silmek şartı ile deterjan kullanılabilir).Halılar temizlik sona erince ve istenildiği taktirde renklerin canlanması için yarım kova suya «-1 kahve fincanı sirke veya amonyak karıştırılmış su ile silinir. Halıların püskülleri ise ılık sodalı,sabunlu suyla kısım kısım temizleninceye kadar 2-3 defa yıkanır. Duru su ile çalkalanıp sıkılır. Kalan fazla su da püsküllerin bir bez arasında ovuşturulmasıyla giderildikten sonra,birbirine geçen püsküller düzeltilerek kurumak üzere halının üzerine yatırılır ve kuruyunca durması gereken şekle göre düzeltilir.       
 
b. Yıkanarak:       
 
Halılar önce bilindiği şekilde tozundan temizlendikten sonra yüzü üste gelecek şekilde taşa yayılır. 2 gaz tenekesi ılık suya bir su bardağı arap sabunu karıştırılarak hazırlanan su ile tüyleri yönünde süpürülerek yıkanır. Bu işlem 1-2 defa tekrarlanır,duru su ile süpürülerek sabunu giderilir. Bundan sonra kısa kenarından başlanarak rulo yapılır ve fazla suyun akması için üstünden bastırılır,suyunun tamamıyla süzülmesi için temiz bir yere dikine konur. Bu şekilde 3-4 saat bırakılan halı ipe asılır. Ancak zaman zaman ipteki yeri değiştirilerek hem daha çabuk kurumasını hem de ipin halı üzerinde iz yapmamasını sağlamak gerekir. Yıkanan halının tamamen kurumuş olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Aksi halde küflenir ve iplikleri çürüyerek kısa zamanda eskir. 
 
HALI VE HALIFLEKSLERİN TEMİZLİĞİ
 
                        En çok kullanılan tekstil yüzeyidir. Halılar bir temek yüzeyle, bunun üzerinde uzanan tüy adını verdiğimiz halının cinsine göre, uzunluğu değişen bir üst yüzeyden meydana gelmiştir. Tüylerin arası, toz ve kirlerin yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Halıların, elyaf (dokusu), konstrüksiyonu (ipliklerin bağlanma şekli) ve taban (latek, PVC, poliüretan, jüt) temizlenmelerinde önemli kriterleri oluşturur. Halılar doğal ve yapay olmak üzere iki farklı elyaf türünden üretilebilirler. Halı kaplı alanların mümkün olduğunca kirlenmesinin önlenmesi ve koruyucu bakımının yapılması gerekmektedir. Halı nemden, güzeşten ve lifleri güvelerden  korunmalıdır. Dışarıdan içeriye kir taşınmaması için dış girişlere paspas konulmalıdır.                  
 
                 Halının günlük temizliği elektrikli süpürge ile süpürülerek yapılır. Haftalık temizliği ise, iyice süpürülüp tozu alındıktan sonra şampuanlanarak yapılır. Halı üzerindeki lekeler günü gününe ve mümkün olduğu kadar çabuk çıkarılmalıdır. Lekenin cinsine göre, farklı temizlik maddeleri kullanılır. Halıyı şampuanlamadan önce üzerindeki lekeler çıkarılır. Halının iyi temizlenmesi açısından bu önemlidir. Halıların yılda bir veya kirlenme durumuna göre birkaç kere yıkanarak temizlenmesi gereklidir. Halıya ilk defa uygulanacak yıkama işlemine başlamadan önce, halının yıkanmaya karşı dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir.                  
 
                 Halı temizliğinde ve şampuanlanmasında kullanılan deterjanlar içerisinde ağartıcı ve optik parlatıcıların bulunmamasına ve az köpürmesine özen gösterilmelidir. Halılar şampuanlandıktan sonra su çekme makinesi yada halı yıkama makinesi ile suları alınmalıdır. Çok kirli halıları temizlenmesinde püskürtme – emme yöntemi kullanılmalıdır. Çok sıcak iklimli yerlerde halıların (yünlü) güveden korunması için temizleme işleminden sonra naftalinlenmesi gerekir.
Her hakkı saklıdır. 
 
www.emeksan.com
 
 
 
 
 
KOLTUK YIKAMA TEKNİKLERİ -KOLTUK NASIL YIKANIR?
 
    
KOLTUK YIKAYAN PERSONEL İHTİYACI OLAN MALZEME VE EKİPMANLARI HAZIRLAYARAK GÖREV YERİNE GİDER. KOLTUK YIKAMA İŞLEMİNDE İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER, ISLAK VAKUM, KOLTUK YIKAMA APARATI, SU, HALI ŞAMPUANI., LEKE SÖKÜCÜ, KOLTUK FIRÇASI, KOVA, ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE.KOVADA  SU İLE ÜRÜN GEREKLİ MİKTARDA HAZIRLANIR.YIKANACAK KOLTUK ELEKTRİK SÜPÜRGESİ İLE SÜPÜRÜLEREK TOZLARI ALINIR.
 
TOZU ALINAN KOLTUK HAZIRLANAN ÜRÜNLÜ SU İLE FIRÇALANIR. KOLTUK ÜZERİNDE LEKE VARSA LEKENİN ÜZERİNE  HALI LEKE ÇÖKÜCÜ  TEMİZLİK MADDESİ DÖKÜLEREK TEMİZLENİR.KOLTUĞUN TAMAMI ÜRÜNLÜ SU İLE İYİCE FIRÇALANARAK TEMİZLENİR. FIRÇALAMA İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA ISLAK VAKUM MAKİNESİNİN VAKUM DEPOSUNA TEMİZ SU KONULARAK BELİRLİ MİKTARDA ÜRÜN KATILIR. VAKUM MAKİNESİ KULLANMA TALİMATINA GÖRE KOLTUKTA KALAN SULAR ISLAK VAKUM MAKİNESİ İLE ÇEKİLİR. SU KOLTUKTAN TAMAMEN ÇEKİLDİĞİNE EMİN OLUNCAYA KADAR İŞLEM TEKRARLANIR.
 
KOLTUK KURUMASI İÇİN HAVA ALACAK ŞEKİLDE BEKLETİLİR.ISLAK VAKUM MAKİNESİNİN PİS SU DEPOSU BOŞALTILARAK TEMİZLENİR VE MAKİNE TEMİZ BİR ŞEKİLDE DEPOYA BIRAKILIR.DİĞER MALZEMELER TOPLANIR VE YERLERE DAMLAYAN SULAR TEMİZLENEREK ZEMİN TEMİZLENİR
.   
 
Kaynak:EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı        
 
Her hakkı saklıdır.        
 
www.emeksan.com
 
 
 
MOP YAPMA /MOP NASIL YAPILIR?
UYGULAMA: Servis arabasında olması gereken malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.Vardiya başlama saatinde görev yerinde servis arabası ile hazır olunur.Zemine bağlı haldeki, kabarık kirleri kazıma jileti ile kazınır.Mop yapılacak alana öncelikle kuru mop işlemi uygulanır.Kuru mop tutacağı zemine dikey duracak şekilde oturtulur.Sağ elle kol üzerindeki tutacakları tutulur ve sol elle de  yarım yarım metre aşağıda tutularak kol kendimize doğu çekilerek  zemine 60 derece civarında eğim oluşturacak şekilde tutulur.Kuru mop’un üzerine temas eden geniş kenarı sağa sola hareket esnasında daima hareket yönüne en yakın olan geniş kenar toplanır.Alanın bittiği köşe ve kenarlardan yarım daire çizerek dönülür.
Kuru mop işlemi mop yapılarak alanın tamamına uygulanır.Elektrikli kuru toz makinesi ile kuru mop’un önünde ve altında biriken tozlar emdirilir.Islak zemin levhaları ıslak veya nemli mop yapılacak alanın paşına ve sonuna yerleştirilir.Islak mop işlemine başlanır.Öncelikle çift kovalı ve presli paspas setinin temiz su kovası kovası yarısına kadar temiz su ile doldurulur.Temiz su konulan kovanın içerisine dozaşına uygun olarak zemine uygun kimyasaldan konulur.
Püsküllü ıslak paspas birkaç defa kimyasal içeren su kovasına batırılıp çıkarılarak iyice ıslanması sağlanır. Daha sonra presin içine konularak kolu ağır ağır aşağıya doğru indirilir.Islak paspas yapılacak alanın en dip köşesine gidilerek paspas yere yayılır.Islak paspas kolundan tutularak bir metrelik uzunlukta sağa-sola zemine bastırılarak hareket ettirilerek küçük sekizler çizilir ve mop alanının bitimine kadar bu işleme devam edilir.Zemin kuruduktan sonra ıslak zemin levhası kaldırılır. Veya nemli mop işlemine başlanır.Nemli mop kovasına temiz ıslak su konulur ve içerisine zemine uygun temizleyici kimyasal uyum dozajına konulur.Nemli mop bezi kovanın içerisine konularak ısıtılır ve iyice sıkılarak nemli mop rasatına takılır.En dip köşeden başlanır ve nemli mop rasatı ileri geri hareket ettirilerek nemli mop işlemi yerine getirilir.Zemin kuruyuncaya kadar beklenir. Ve daha sonra ıslak zemin levhaları kaldırılır.Eğer varsa mop yapılacak diğer alana geçilir. Kullandığı servis arabasına sürekli temiz ve düzenli tutar. Vardiya bitiminde servis arabası temiz ve eksiksiz olarak depoya teslim edilir.
 
Kaynak:  www.emeksan.com
EMEKSAN Temizlik Şirketi Talimatlar El Kitabı
 Her hakkı saklıdır.
 
 
 
 
 
SPREYLE TEMİZLİK
 
Spreyle temizlik,temizlik firmalarının cilalanmış zeminlerin temizliği için uyguladığı yöntemlerden biridir. Zeminin kaba pisliği alındıktan sonra temizlik personeli tarafından sprey şişesine yapılacak işleme göre solüsyon su ya da cila karışımı doldurulur. Yüzeye püskürtülür (her teteikte 0.7 cm. deterjan veya cila püskürtülür). Makinenin üzerine parlatma pedi takılır ve püskürtülen yüzey üzerinde sağa sola hareket ettirilerek zemin parlatılır. Zeminde oluşan izler, üzerine tekrar sprey sıktıktan hemen sonra harekete geçilerek parlatılır. İşlem sonrasında pedler suyun altında tutularak temizlenir.
Zemin temizliği yanında spreylerden koltuk, elbise,
temizliğinde de yararlanılır. Piyasada her bir leke türü için ayrı ayrı üretilmiş sprey türleri bulunmaktadır. Sprey lekeli yüzeye püskürtüldükten sonra bir süre bekletilir daha sonra ıslak bezle silinerek yüzeyin temizliği yapılır. Ayrıca durulamaya gerek yoktur. Bu kullanım şeklinde elle temizlik söz konusudur. Bu temizlik türü aynı zamanda kuru temizlik olarak da tanımlanmaktadır.
 
VAKUM YAPMA
UYGULAMA: Vakum elemanı kat arabasına olması gereken malzeme ve makineleri hazırlar.Kat arabasında bulunması gereken malzemeler; vakum makinesi aparatları, ihtiyaç varsa sırt vakum makinesi, uzatma kablosu.Çalışma alanına gidilerek kat arabası düzgün bir şekilde park edilir.Vakum yapma talimatı göz önüne alınarak vakum çalışma alanında en dip köşesinden başlanarak uygun aparatlarla yapılır.Sırt vakuma ihtiyaç duyulan alanlar var ise sırt vakumu kullanılır. Makine ve malzemeler eksiksiz, temiz ve çalışır halde depoya teslim edilir.
Vakumlama Sistem
Yüzeydeki toz ve kırıntıların elektrik süpürgesi ile emilmesidir. Vakumlama, ulaşılması güç olan köşeler ve yüksekliklere ulaşılmasında etkili olur. Enfeksiyon kontrolünde de yardımcıdır. Özellikle, tekstil ve yumuşak döşemeler üzerindeki kir ve tozların alınmasında kullanılan sert yüzeylerde de uygulanabilir. Bu temizlik türü genellikle kuru olarak yapılır. Şampuanlama sonrasında köpüğün emilmesi için uygulanan vakumlama ise ıslak türe örnek olarak verilebilir.
Süpürme                            
Yüzeylerdeki toz ve döküntülerin alınmasıdır. İşlem elektrik süpürgesi paspas, fırça ve ot süpürge ile gerçekleştirilir. Fırça ve ot süpürge tozların tekrar havaya yayılmasını sağladığından kapalı mekanlarda kullanılmaz. Ot süpürge ile süpürme işlemi, park, bahçe, balkon gibi açık alanlarda uygulanırken, elektrikli süpürge kapalı alanların temizliğinde yararlanılan bir araçtır.
 
 
 

Bu Kategoride Hizmet Veren Şirketler
TEMİZLİK HİZMETLERİ
BİZİ TAVSİYE EDENLER
TEMİZLİK ŞİRKETLERİ
KELİMELER

Temizlik Şirketleri

, temizlik firmaları, temizlikçi şirketleri, temizlikçi firmaları, temizlik firması, temizlik şirketi